مرجع دانلود فایل های آموزشی دبستان , راهنمایی و دبیرستان به صورت رایگان PDF

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود کتاب های پایه دهم» ثبت شده است

دانلود کتاب جغرافیا دهم , نمونه سوال , پاسخ تمرین , جزوه , خودآزمایی , فعالیت

دانلود کتاب جغرافیا دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب جغرافیا دهم به صورت کامل + حل پرسش ها و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و فکر کنید ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب جغرافیا دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب جغرافیا دهم

لینک تصویر

۰ نظر

دانلود کتاب هندسه دهم , نمونه سوال , پاسخ تمرین , جزوه , خودآزمایی , فعالیت

دانلود کتاب هندسه دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب هندسه دهم به صورت کامل + حل پرسش ها و آزمایشات و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی هندسه دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و فکر کنید ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب هندسه دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب هندسه دهم

لینک تصویر

۰ نظر

دانلود کتاب شیمی دهم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , حل پرسش ها , فرمول مسائل , فعالیت

دانلود کتاب شیمی دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب شیمی دهم به صورت کامل + حل پرسش ها و آزمایشات و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی شیمی دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و فکر کنید ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب شیمی دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب شیمی دهم

لینک تصویر

۱ نظر

دانلود کتاب فیزیک دهم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , حل پرسش ها , فرمول مسائل , فعالیت

دانلود کتاب فیزیک دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب فیزیک دهم به صورت کامل + حل پرسش ها و آزمایشات و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و فکر کنید ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب فیزیک دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب فیزیک دهم

لینک تصویر

۰ نظر

دانلود کتاب زیست شناسی دهم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , حل پرسش ها , خودآزمایی , فعالیت

دانلود کتاب زیست شناسی دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک ندارد}

پاسخ تمرینات کتاب زیست شناسی دهم به صورت کامل + حل پرسش ها و آزمایشات و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی زیست شناسی دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و فکر کنید ها {رشته انسانی ندارد}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب زیست شناسی دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش ندارد}

کتاب زیست شناسی دهم

لینک تصویر

۰ نظر

دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی دهم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , حل پرسش ها , آزمایشات , فعالیت

دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب آزمایشگاه علوم تجربی دهم به صورت کامل + حل پرسش ها و آزمایشات و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی آزمایشگاه علوم تجربی دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و فکر کنید ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب آزمایشگاه علوم تجربی دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی دهم

لینک تصویر

۰ نظر

دانلود کتاب انگلیسی دهم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , معنی درس ها , جمله ها , لغت , گرامر

دانلود کتاب انگلیسی دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب انگلیسی دهم به صورت کامل + معنی لغت ها جمله ها و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و پرسش ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب انگلیسی دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب انگلیسی دهم

لینک تصویر

۰ نظر

دانلود کتاب فارسی دهم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , معنی درس ها , جمله ها , فعالیت , لغت

دانلود کتاب فارسی دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب فارسی دهم به صورت کامل + معنی لغت ها جمله ها و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و پرسش ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب فارسی دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب فارسی دهم

لینک تصویر

۱ نظر

دانلود کتاب عربی دهم , پاسخ تمرین , فعالیت , معنی درس ها , جمله ها , نمونه سوال , جزوه

دانلود کتاب عربی دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب عربی دهم به صورت کامل + معنی لغت ها جمله ها و درس ها {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی عربی دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و پرسش ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب عربی دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب عربی دهم

لینک تصویر

۱ نظر

دانلود کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم , نمونه سوال , پاسخ تمرین , جزوه , خودآزمایی , فعالیت

دانلود کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم با لینک مستقیم از سایت {رشته ریاضی فیزیک}

پاسخ تمرینات کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم به صورت کامل {رشته تجربی}

نمونه سوال امتحانی کارگاه کارآفرینی و تولید دهم با جواب و توضیح تشریحی و حل فعالیت ها و پرسش ها {رشته انسانی}

جزوه و جواب خودآزمایی ها کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم با پاسخ {معارف اسلامی و هنر و فنی حرفه ای و کاردانش}

کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دهم

لینک تصویر

۰ نظر